Nasza kancelaria reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych dotyczących wielu kwestii życia rodzinnego. Prowadziliśmy np. takie sprawy jak:

 1. rozwody,
 2. separację,
 3. alimenty,
 4. zaspokajanie potrzeb rodziny,
 5. kontakty z dzieckiem,
 6. ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 7. zmiany miejsca pobytu dziecka,
 8. ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 9. ustalenie ojcostwa,
 10. zaprzeczenie ojcostwa,
 11. zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu dziecka,
 12. demoralizację, czyny karalne popełniane przez dzieci,
 13. ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,

Reprezentujemy klientów na terenie całego kraju w postępowaniach prowadzonych przed Sądami jako ich pełnomocnik. Nasi klienci powierzają nam sprawy gdy chcą założyć sprawę w sądzie i wówczas zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem pozwu/wniosku oraz kompletowaniem dowodów. Ponadto świadczymy usługi na rzecz osób pozwanych, które otrzymały pozew z sądu i konieczne jest podjęcie działań aby zabezpieczyć ich interesy w toczącym się już postępowaniu. Nasze działania obejmują zarówno etap przedsądowy jak i udział w rozprawach, przygotowywanie dalszych pism w sprawie, ewentualną apelację, zażalenia i odpowiedzi na pisma. Prowadzimy sprawy aż do ich prawomocnego zakończenia. Pomagamy naszym klientom przejść przez skomplikowane dla nich kwestie prawne.

Klientów zainteresowanych zleceniem nam prowadzenia sprawy zapraszamy do kontaktu z kancelarią