arkadiusz_reimschussladwokat Arkadiusz Reimschüssl

Witam Państwa na stronach internetowych Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata Arkadiusza Reimschüssl z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki 26 – Adwokat Nowy Sącz

Jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej od 2012r. Ukończyłem pięcioletnie-magisterskie studia prawnicze oraz trzyletnie studia I stopnia na kierunku europeistyka. Moją wiedzę uzupełniłem na studiach podyplomowych na kierunku „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jeszcze w czasie studiów prawniczych świadczyłem przez okres dwóch lat pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W czasie działalności w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej ukończyłem szkolenie z zakresu sporządzania pism procesowych w sprawach rodzinnych. W 2019r. byłem uczestnikiem Międzynarodowej Konferencji dotyczącej zagadnień tajemnicy adwokackiej organizowanej w Krakowie oraz „II Kongresu Prawa Rodzinnego”. Odbyłem również praktyki w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziale II Karnym. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej zdałem państwowy egzamin adwokacki. Obecnie staram się służyć Państwu moją wiedzą i doświadczeniem zdobytym na sali sądowej. W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej reprezentuję interesy klientów zarówno na obszarze województwa małopolskiego (w szczególności przed sądami i prokuraturami w takich miastach jak Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice, Nowy Targ, Zakopane, Muszyna, Brzesko, Bochnia, Kraków, Tarnów) oraz na terenie całego kraju. Jako pełnomocnik prowadzę sprawy klientów mieszkających w Polsce oraz poza granicami kraju.

ZAKRES USŁUG

Prawo Cywilne

Sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy dotyczące zobowiązań przedawnionych…

Prawo Rodzinne

Sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem…

Prawo Karne

Obrona osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykroczeniowym, sporządzanie wniosków, apelacji, zażaleń, kasacji…

Prawo Gospodarcze

Przygotowywanie umów z zakresu prawa gospodarczego, kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń…

Prawo Pracy

Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych, sprawy o przywrócenie do pracy, zadośćuczynienie, odszkodowanie, sprawy dotyczące dyskryminacji i mobbingu…

Prawo Administracyjne

Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń…

  • W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezawisłości.
    Kodeks Etyki Adwokackiej
  • Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów.
    Kodeks Etyki Adwokackiej
  • Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
    Kodeks Etyki Adwokackiej