Jako pełnomocnik zajmuję się reprezentowaniem klientów przed sądami w w sprawach dotyczących ustanowienia i zasiedzenia drogi koniecznej. Ze względu na stopień skomplikowania spraw o ustanowienie i zasiedzenie służebności drogi koniecznej, uzupełniająca wiedza zdobyta na studiach podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dodatkowo pomaga mi zabezpieczyć interesy moich klientów. Udzielane mi pełnomocnictwa obejmują całościowe prowadzenie spraw od etapu przygotowywania wniosku do Sądu, poprzez udział w rozprawach i oględzinach nieruchomości w terenie, sporządzanie dalszych pism do Sądu aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Jeżeli potrzebują Państwo pełnomocnika w sprawie dotyczącej nieruchomości, drogi koniecznej i służebności serdecznie zapraszam do skorzystania z usług kancelarii i telefonicznego umówienia wizyty pod nr +48 783 801 800.