Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym. Jako obrońca dbam o interesy moich klientów na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę i Policję oraz w postępowaniu sądowym. Świadczone usługi dotyczą również spraw o wykroczenie. Niejednokrotnie sprawy karne prowadzone przez adwokatów obejmują również reprezentowanie osób pokrzywdzonych, aby jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy na każdym etapie postępowania np. odizolować sprawców od osób pokrzywdzonych czy też uzyskać dla nich zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Dotychczasowe sprawy prowadzone przez kancelarię obejmowały wiele zagadnień z zakresu prawa karnego i dotyczyły np. spraw o kradzieże, bójki, rozboje, znęcanie, niealimentację, oszustwa, gwałty, handlu ludźmi, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających, posiadanie narkotyków, wprowadzanie ich do obrotu, zorganizowanych grup przestępczych, gróźb karalnych, znieważenia, zniesławienia.

W sprawach karnych szczególne znaczenie przypisuje się zapewnieniu szybkiej obrony osobie zatrzymanej wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie. Niekiedy ten etap obrony ma wpływ na całe dalsze postępowanie dlatego istotne jest zagwarantowanie ochrony praw osób zatrzymanych w czym również pomaga obrońca. Należy pamiętać, że dla osoby tymczasowo aresztowanej obrońcę może ustanowić również inna osoba, np. ktoś z jego rodziny.

Jeżeli znaleźli się Państwo w nagłej, kryzysowej sytuacji związanej z przestępstwem jako osoba pokrzywdzona albo podejrzana szczególnie zachęcam do skorzystania z usług kancelarii.