Prawo Cywilne

Reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym, wnioski egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne, wezwania do zapłaty…

Prawo Karne

Obrona osób skazanych w postępowaniu wykonawczym, (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie…

Obsługa Przedsiębiorców

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię obejmuje postępowania przedsądowe oraz reprezentowanie klientów…

Sprawy rodzinne

W zakresie spraw rodzinnych, oferujemy Państwu pomoc prawną i reprezentowanie przed Sądem w szczególności w sprawach dotyczących rozwodu…

KIM JESTEŚMY

Siedzibą kancelarii adwokackiej adwokata Arkadiusza Reimschüssl jest miasto Nowy Sącz.  Kancelaria prowadzi sprawy zarówno na obszarze województwa małopolskiego (w szczególności kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w takich miastach jak Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice, Nowy Targ, Zakopane, Muszyna, Kraków, Tarnów) jak i na terenie całego kraju. Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawnicze dla osób fizycznych oraz instytucjonalnych. Ponadto kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń oraz jednostek samorządu terytorialnego. Adwokat Arkadiusz  Reimschüssl udziela pomocy prawnej na etapie postępowania przedsądowego oraz reprezentuje interesy klientów przed Sądami i innymi organami władzy publicznej.

14

  • W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezawisłości.
    Kodeks Etyki Adwokackiej
  • Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów.
    Kodeks Etyki Adwokackiej
  • Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
    Kodeks Etyki Adwokackiej