Celem dokonania faktycznego podziału majątku wspólnego małżonków i rozliczenia kwestii finansowych po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (np. w skutek orzeczenia rozwodu, separacji albo jej zniesienia) należy dokonać podziału majątku wspólnego. Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o podział majątku wspólnego i roszczenia z tym związane. Czynności jakie podejmujemy zmierzają do ustalenia składu majątku, jego wartości oraz najlepszego dla klienta sposobu podziału. W sprawach zajmujemy się rozliczaniem nakładów czynionych z majątków osobistych i majątku wspólnego. Doradzamy klientom jak zabezpieczyć ich interesy, pomagamy w ustalaniu wartości majątku wspólnego, wskazujemy jak należy je ustalać. Współpracujemy z geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi. Nasze działania obejmują zarówno etap przedsądowy, etap przygotowywania wniosku do sądu, jak i udział w rozprawach. Ponadto przygotowujemy dalsze pisma w sprawie, ewentualną apelację, zażalenia i odpowiedzi na pisma. Prowadzimy sprawy o podział majątku aż do ich prawomocnego zakończenia. Na bieżąco informujemy naszych klientów o toczącym się postępowaniu. Pomagamy klientom przejść przez skomplikowane dla nich kwestie prawne aby zamknąć kolejny dla nich etap związany z uporządkowaniem kwestii finansowych.

Klientów zainteresowanych zleceniem nam prowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego zapraszamy do kontaktu z kancelarią.