W ramach swojej działalności kancelaria adwokata Arkadiusza Reimschüssl oferuje kompleksowe usługi w sprawach dotyczących umów kredytu i pożyczek. Od 2016r. prowadzimy sprawy związane w szczególności z kredytami i pożyczkami bankowymi i pozabankowymi oraz dotyczące spraw prowadzonych przez firmy windykacyjne. W chwili gdy sprawa znajduje się na etapie postępowania przed Sądem (nawet w przypadku otrzymania nakazu zapłaty z Sądu) mogą istnieć skuteczne metody podjęcia obrony przed powództwem wytoczonym przez bank bądź firmę windykacyjną. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość podjęcia obrony przed tzw. „chwilówkami” i związanymi z nimi wysokimi kosztami udzielonych kredytów bądź pożyczek, nawet mimo podpisania niekorzystnej umowy.
W przypadku gdy otrzymaliście Państwo pozew bądź nakaz zapłaty i zechcą Państwo skorzystać z usług naszej kancelarii, zapraszamy do kontaktu. Jeżeli znajdują się Państwo w trudnej sytuacji finansowej, może istnieć możliwość reprezentowania Państwa w ramach pomocy prawnej świadczonej z urzędu (tzw. „adwokat z urzędu”), a koszty Państwa adwokata może wówczas ponieść Skarb Państwa.