Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego. Jako pełnomocnik prowadziliśmy dotychczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, częściowy dział spadku, zachowek. W sprawach spadkowych zajmowaliśmy się problematyką uznania testamentu za nieważny czy też doliczania darowizn do spadku. Dla naszych klientów występowaliśmy z pozwami dotyczącymi zachowku, często w sytuacji braku świadomości o ich uprawnieniu do zachowku. Szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniu działu spadku, którym zajmujemy się w wielu powierzonych nam sprawach.

Czynności jakie podejmujemy w sprawach spadkowych obejmują całościowe prowadzenie spraw od etapu przygotowywania wniosku lub pozwu do Sądu, poprzez udział w rozprawach, oględzinach nieruchomości w terenie, sporządzanie dalszych pism do Sądu aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Współpracujemy z geodetami i rzeczoznawcami w zakresie wyceny nieruchomości.

Jeżeli potrzebują Państwo pełnomocnika w sprawie dotyczącej spadku zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii i telefonicznego umówienia wizyty pod nr +48 783 801 800.