Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej w czasie trwania małżeństwa. W sprawach tych dbamy o interes majątkowy naszych klientów, których łączy wspólność majątkowa małżeńska, a która z różnych powodów nie jest w interesie naszych klientów. W ramach czynności wykonywanych na rzecz naszych klientów przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozew, uczestniczmy w rozprawach w Sądzie, prowadzimy sprawę przez cały etap postępowania sądowego, aż do jej zakończenia. Reprezentujemy klientów na obszarze całego kraju, a szczególnie w Nowym Sączu, Limanowej, Muszynie, Gorlicach, Nowym Targu, Zakopanem, Krakowie, Tarnowie.

Klientów zainteresowanych zleceniem nam prowadzenia sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej zapraszamy do kontaktu z kancelarią.