Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących dzieci, takich jak alimenty, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów (np. jednego z rodziców, dziadków) z dzieckiem, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa. W zakresie spraw rodzinnych oferujemy Państwu pomoc prawną i reprezentowanie przed Sądem także w sprawach alimentów na rzecz jednego z małżonków, zaspokajania potrzeb rodziny.
Z uwagi na szczególne znaczenie spraw związanych z rodziną i dziećmi, staramy się zapewnić kompleksowe doradztwo prawne w tym zakresie indywidualnie podchodząc do każdego klienta.
Nasze działania obejmują zarówno etap przedsądowy jak i udział w rozprawach, przygotowywanie dalszych pism w sprawie, ewentualną apelację, zażalenia i odpowiedzi na pisma. Prowadzimy sprawy aż do ich prawomocnego zakończenia. Pomagamy klientom przejść przez skomplikowane dla nich kwestie prawne.

Klientów zainteresowanych zleceniem nam prowadzenia sprawy w tej tematyce zapraszamy do kontaktu z kancelarią.