W zakresie spraw, które prowadzi kancelaria znajdują się sprawy dotyczące rozwodu i separacji. Reprezentujemy klientów na terenie całego kraju w postępowaniach prowadzonych przed Sądami jako ich pełnomocnik. Nasi klienci powierzają nam sprawy gdy chcą założyć sprawę w sądzie i wówczas zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem pozwu oraz kompletowaniem dowodów. Ponadto świadczymy usługi na rzecz osób pozwanych, które otrzymały pozew z sądu i konieczne jest podjęcie działań aby zabezpieczyć ich interesy w postępowaniu o rozwód albo separację. Nasze działania obejmują zarówno etap przedsądowy jak i udział w rozprawach, przygotowywanie dalszych pism w sprawie, ewentualną apelację, zażalenia i odpowiedzi na pisma. Prowadzimy sprawy o rozwód i separację aż do ich prawomocnego zakończenia. Pomagamy klientom przejść przez skomplikowane dla nich kwestie prawne.

Klientów zainteresowanych zleceniem nam prowadzenia sprawy o rozwód albo separację zapraszamy do kontaktu z kancelarią