W zakresie spraw rodzinnych, oferujemy Państwu pomoc prawną i reprezentowanie przed Sądem w szczególności w sprawach dotyczących rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, alimentów na rzecz jednego z małżonków, zaspokajania potrzeb rodziny. Reprezentujemy klientów również w sprawach dotyczących małoletnich, takich jak alimenty, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów (np. jednego z rodziców, dziadków) z dzieckiem, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa. Prowadzimy sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej oraz sprawy o podział majątku wspólnego.