Pomoc prawna świadczona przez kancelarię obejmuje postępowania przedsądowe oraz reprezentowanie klientów przed Sądami i organami władzy publicznej.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców kancelaria oferuje ponadto  możliwość uczestniczenia adwokata w rokowaniach i mediacjach z kontrahentami przedsiębiorcy, ustalenia wizyt adwokata w siedzibie firmy. Wynagrodzenie adwokata może zostać również ustalone w oparciu o indywidualnie uzgodnioną stawkę godzinową.