Kancelaria oferuje m.in. usługi w zakresie pomocy prawnej dłużnikom  przed przedawnionymi roszczeniami w szczególności wynikającymi z umów o kredyt, pożyczkę, umów związanych z nauką (o zapłatę czesnego), niezależnie od tego, czy sprawy te znajdują się na etapie postępowania windykacyjnego, sądowego, czy też egzekucyjnego u komornika.